Lufthavnsbygningen

Irene Larsen - slægtsforskning


 

Kastrup lufthavn. Den gamle lufthavnsbygning

Christian D. Nøkkentved medvirkede ved bygningen som ingeniør. Den blev bygget i perioden fra 1936 til 1939.
 
Om samarbejdet mellem Vilhelm Lauritzen (arkitekten) og Christian Nøkkentved fortælles følgende:

"Arkitektur og ingeniørkunst smelter sammen

Den optagethed af fremtidsudviklingen og teknologiens muligheder, som Vilhelm Lauritzen delte med mange af tredivernes arkitekter, har sat sig spor i lufthavnsterminalen.
 
Samarbejdet mellem arkitekt og ingeniører har været forbilledligt og muliggjort løsninger, som nutidens arkitekter med god ret kan være misundelige over. Ingeniøren, professor, dr.techn. Christian Nøkkentved deltog allerede ved udformningen af konkurrenceprojektet. Da den konkrete projektudformning startede, blev han inddraget i alt.
 
Resultatet er en sammensmeltning af arkitektur og ingeniørkunst, som der desværre ses meget få eksempler på i dag, hvor arkitekten tegner sit hus og derefter afleverer tegningerne til ingeniøren, der så udfører sine beregninger og beskriver de konstruktioner, han er blevet bedt om - uden større dialog med arkitekten. Lauritzen lærte Nøkkentved at kende, da de begge kort tid forinden - uafhængigt af hinanden - var udpeget til at projektere det nye radiohus på Rosenørns Alle. Begge huse er fyldt med eksempler på deres vellykkede samarbejdsform, men karakteristisk for datidens ideal er løsningerne på komplicerede problemer ikke specielt iøjnefaldende. Det var et ønske, at teknik og arkitektur skulle fremtræde som en harmonisk helhed.
 
Hele konstruktionen består af etagedæk og søjler placeret i et modul på 5 x 6 meter, men i den store hal - der er 45 meter lang og 12 meter bred, og hvor loftet er to etager oppe - ønskede Vilhelm Lauritzen kun søjler langs med væggene. Resten af rummet skulle være helt frit, bortset fra de to svævende trapper. Hvordan skulle det store loft nu bæres?
 
Lauritzen var ikke ingeniør, men ifølge Christian Nøkkentved var det alligevel ham, der foreslog det bølgede loft, fordi han gerne ville undgå store tværdragere. Professor Nøkkentved foretog sine beregninger og kunne fortælle Lauritzen, at bølgetaget kunne udformes, så det havde den samme stivhed og belastningsevne, som hvis man havde lagt et fladt tag op på dragere. Nøkkentveds konstruktion aftvinger selv i dag respekt. Taget er kun 12 cm tykt, og bølgehøjden i den sinuskurve, som taget er lavet over, er 50 cm." (Boserup, s.22)
 
Lufthavnsterminalen forfra
 
Lufthavnsterminalen bagfra
 
Flere billeder

Flere links

2001 - Vilhelm Lauritzens gamle lufthavnsterminal prises af "Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse".
http://www.cph.dk/NR/rdonlyres/D3EC65DC-4BBA-4B9E-A2A6-44304147F399/0/261001.pdf

2001 - Artikel i "Ingeniøren" om projektet med at flytte og bevare lufthavnsbygningen:
"Mesterværk fra 1939 nu genskabt og fredet"
http://ing.dk/artikel/37083?highlight=Dansk+Eternit

2003 - Vilhelm Lauritzen terminalen hædret af "Europa Nostra".
http://www.cph.dk/CPH/DK/PRESSE/Nyheder/2003/Europa+Nostra.htm 

Hovedkilde

Niels Boserup: Et modernistisk mesterværk. Arkitekten Vilhelm Lauritzens lufthavnsbygning fra 1939. Fotos af Jens Lindhe. Udgivet af Københavns Lufthavne A/S 2001.

 

foamposites sport blue 3s louis vuitton outlet Lebron 11 foamposites for sale Louis Vuitton Outlet louis vuitton outlet michael kors outlet louis vuitton outlet beats by dre cheap louis vuitton outlet Louis Vuitton Outlet jordan 3 sport blue louis vuitton outlet sport blue 3s Louis Vuitton Outlet cheap jordans louis vuitton outlet michael kors outlet sport blue 3s louis vuitton outlet kate spade diaper bag michael kors outlet louis vuitton outlet kate spade outlet sport blue 3s history of jordan 6s lebron 12 louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 3 sport blue sport blue 6s sport blue 3s new jordans louis vuitton outlet louis vuitton outlet new jordans Louis Vuitton Outlet kate spade outlet jordan 6 history of jordan