Christian Ditlev Nøkkentved

Irene Larsen - slægtsforskning


MENU
Forside
Anetavle
Genet
Langgaard
Larsen
Nøkkentved
Seydewitz
Worsøe
Kilder & links
Kontakt

Christian Ditlev Nielsen Nøkkentved                        (Billede nederst på siden)

    Kilder
Født 9. september 1843, Jægersborg, Gentofte sogn Kirkebog
Døbt 26. november 1843, Gentofte kirke Kirkebog
Død 11. november 1922, Frederiksberg Kirkebog
Begravet 24. november 1922, Frederiksberg kirke Kirkebog
 
Far Niels Jensen Nøkkentved, 1813-1893  
Mor Maren Kirstine Nøkkentved, f. Jensdatter, 1823-1867  
 
Stilling Oberst. Overvejinspektør.
Kommandør af 1.grad af Dannebrogordenen (K.I.af D.)
 
Ægtefælle Nicolette Benedicte Schmidth, 1845-1910  
Vielse 4. december 1870, Skt. Mortens Kirke, Randers AMS
Børn Anna Kirstine Nøkkentved, f.9/9,1871, d. 11/4, 1900, kaldet Kis eller Kisse.
På trods af at hun udviklede sig meget lovende, hun var fx. meget dygtig i skolen, udviklede hun som ca. 20-årig en knogletuberkulose, som man dengang ikke kunne gøre noget ved, og hun døde som 29-årig.
AMS
Anna Marie Nøkkentved, f.14/5,1874, d. 1944, kaldet Misse. Hun var meget velbegavet. På trods af at hun var skrøbelig og spinkel, gennemførte hun med sin fars solide støtte at blive student og cand.polit., - den første af slagsen. Hun giftede sig 27/6,1905 med cand. jur. Chr. P. Sveistrup, f. 1851. De havde ingen børn, begge havde arbejde og kom til at sidde godt i det. Misse blev enke i 1923. AMS
Nicolette Benedicte Nøkkentved, f.3/4,1886, d. 1953, kaldet Thia. Thia var en efternøler og ifølge Misses erindringer højt elsket og forkælet af alle. Hun uddannede sig som faglærerinde. Hun var stærkt knyttet til kvækerbevægelsen.
Ugift, selverhvervende. 
AMS

Christian Ditlev Nøkkentved Nielsen blev optaget på landkadetakademiet 1/11,1859-61 efter en streng optagelsesprøve, der ikke blev lettere for ham ved at man regnede ham for værende af "lav extraction". Han steg langsomt men støt i graderne gennem officersskoler, udstationeringer og specifikke opgaver.

Han blev 1/5,1874 kaptajn ved I. ingeniør-direktion og fortsatte denne linje over stillingen som næstkommanderende ved ingeniørregimentet og ved fæstningsingeniørkommandoen.

Han blev oberst 22/4,1903. Efter sin afsked 19/6,1908 blev han konstitueret overvejinspektør 1/5,1920.
Se omtale af ham i "Amtsvejinspektørstaten. Udarbejdet ved Amtsvejinspektørforeningen i Danmark 1931".

Han blev højt dekoreret. Han stiftede et legat til benefice for Nøkkentved-slægtens yngre medlemmer.

Han blev d. 4/12,1870 gift med Nicolette Benedicte Schmidth, f. 28/7-1845, d. 22/12, 1910.
Hun var fra Randers; hendes far havde en boghandel og et trykkeri, hvor bl.a. St. St. Blicher fik trykt nogen ting. Hendes familienet var stort og velkonsolideret. Anna Marie Sveistrup har vedføjet hendes slægtstavle til sine erindringer.

Kilde: Lili Gades slægtsbog
Anna Marie Sveistrups familieoptegnelser (forkortet AMS).

 

Maleri af Christian, ejet af Irene Larsen. 

I Sveistrups familieoptegenelser findes en oversigt over Nicolettes slægt (Nicolette Benedicte Schmidth, 1845-1910). Den kan rekvireres hos mig, hvis det har interesse. Se kontakt.

Christians og Nicolettes døtre: Kisse, Thia og Misse.

Sommeren 1897: Nicolette, Sophie og Kis.

Sommeren 1897: Kaj, Sophie, Johannes, Christian, Christian Ditlev og Kis.

Se også billede af Christian og hans to brødre.