Line Nøkkentved

Irene Larsen - slægtsforskning


MENU
Forside
Anetavle
Genet
Langgaard
Larsen
Nøkkentved
Seydewitz
Worsøe
Kilder & links
Kontakt

Conradine Caroline Nielsen Oppermann, f. Nøkkentved

    Kilder
Født 15. oktober 1860 Kirkebog
Døbt 9. december 1860, Garnisons Sogn, København Kirkebog
Død 20. maj 1946, Ringsebølle sogn, Lolland Kirkebog
Begravet 23. maj 1946, Ringsebølle kirke Kirkebog
 
Far Niels Jensen Nøkkentved, 1813-1893 Kirkebog
Mor Maren Kirstine Nøkkentved, f. Jensdatter, 1823-1867 Kirkebog
 
Stilling Lærerinde Kirkebog
Ægtefælle Ludvig Valdemar Oppermann, 1862-1947 Kirkebog
Vielse 19. marts 1890, Frederiksberg kirke Kirkebog
Børn Ludviga Vanda Oppermann, f. 5. marts, 1891, Systofte Kirkebog
Carla Nathalie Oppermann, f. 22. juni, 1892, Systofte Kirkebog
Knud Valdemar Oppermann , f. 28. september, 1893, Systofte Kirkebog
Erik Gunner Oppermann, f. 1. maj, 1895, Systofte
Kirkebog

Uddannet på N. Zahles sem. som institutbestyrerinde. Underviste i Rødby og som privatlærerinde .
Kilde: Ulla Møllgaards tilføjelser til Lili Gades slægtsbog

FT-1880 placerer hende hos dyrlæge Ludvig Valdemar Oppermanns familie i Holsteinborg, Vester Flakkebjerg, Sorø. Jeg tænker, at hendes mand er søn i denne husstand, selvom han ikke nævnes i folketællingen.

Line og Ludvig bliver gift i 1890 og bosætter sig i Systofte på Falster.
I 1896 flytter de til Ringsebølle på Lolland. Kilde: FT-1901.
Line dør i 1946. Hendes mand lever stadig.

Line på besøg hos Christian og Ellen på Dronninggsårds allé 23 i 1935. Hun holder Ulla i hånden.

Line 80 år - Lolland-Falsters Stiftstidende 15. oktober 1940, side 6. Under overskriften "Rødby"

Plantør Oppermanns Hustru, Fru Caroline Oppermann, Stationsvejen, fylder i Dag 80 Aar.

Mange venlige Tanker vil gaa til den eksværdige Dame, der er kendt og afholdt af en Mængde Mennesker overalt paa Egnen. Genne mange Aar drev fru Oppermann en Privatskole, og hun satte en Ære i at bibringe sine Elever den størst mulige aandelige Ballast; ved Siden af sine ypperlige Evner og Kundskaber som Pædagog havde fru Oppermann et sjældent Anlæg til at tage Børnene om Hjertet. Det har da også gennem Aarene vist sig, at Eleverne ikke glemte deres gamle Lærerinde. De fleste af dem bor ikke mere her paa Egnen, men naar de nu og da gæster Byen, aflægger ikke faae af dem Besøg hos Fru Oppermann og opfrisker gamle Minder, og Fruen er altid glad for disse Besøg.

Ægteparret Oppermann, der i Foraaret fejrede Guldbryllup, lever et stille og harmonisk Liv i deres lille Villa; Plantør Oppermann, der er et Par Aar yngre end sin Hustru, er i de senere Aar blevet noget svagelig, men han har i sin Hustru en god Støtte. Begge følger de interesseret Tidens begivenheder gennem Stiftstidende, der gennem mange Aar har været en daglig Gæst i hjemmet.