Oskar Nøkkentved

Irene Larsen - slægtsforskning


MENU
Forside
Anetavle
Genet
Langgaard
Larsen
Nøkkentved
Seydewitz
Worsøe
Kilder & links
Kontakt

Oskar Nielsen Nøkkentved

    Kilder
Født 3. februar 1857, København Kirkebog
Døbt 24. maj 1857, Garnisonskirken Kirkebog
Død 30. december 1923, Frederikssund Kirkebog
Begravet 4. januar 1924, Frederikssund kirke Kirkebog
 
Far Niels Jensen Nøkkentved, 1813-1893  
Mor Maren Kirstine Nøkkentved, f. Jensdatter, 1823-1867  
 
Stilling Overretssagfører  
Ægtefælle Laura Marie Frederikke Idels, 1861-1925 Kirkebog
Vielse 9. juli 1886, Frederikssund Kirkebog

Oscar Nielsen Nøkkentved gik som sin storebror på det "Westenske institut", blev student og senere cand. jur. Fra juli 1883 var han overretssagfører i Frederikssund.

Adresse if. FT-1890: Østergade, matr.nr. 12, Frederikssund.

Oskar Nøkkentved

Fra "Danske Sagførere"

Nøkkentved, Oskar Nielsen, f. 3. Febr. 1857 i Kbhvn., død 30. Dec. 1923 i Frederikssund; S. af Overvagtmester, senere Slotsforvalter Niels Jensen N. og Hustru Maren Kirstine Jensdatter; g. 9. Juli 1886 i Frederikssund m. Laura Marie Frederikke Idel, f. 23. Nov. 1861 i Frederikssund, død 20. Maj 1925 i Frederikssund; D. af Købmand Harald Valdemar I. og Hustru Frederikke Bunde. — 1874 Student, privat dimitt. 1880 cand. jur. 15. Sept. 1880-1. Juni 1883 Fuldm. hos Overretsprokurator Beyer, 19. Apr.-17. Sept. 1883 hos O.sagf. I. Hartvigs-son. 19. Sept. 1883 Overretssagfører; praktiserede i Frederikssund til sin Død. 24. Okt. 1918 fritaget for off. og benef. Sager ved Retterne i Frederikssund Købstads, Horns Herreds, Halsnæs Birks samt Frederiksværk Købstads Jurisdiktioner. — 1905-14 Medl. af Sagførerraadet for 2. Sagførerkres, 1911-14 Formd. — 1907 Medstifter af Frederikssund og Omegns Bank, Formd. for sammes Direktion. Har været Formd. for Borger-og Haandværkerforeningen, Medl. af Frederikssund Ligningskommission, Frederikssund Byraad, Formd. for Værgeraadet, Suppleant i Skatteraadet. — Efter ham cg hans Enke tilfaldt der Den danske Sagførerforenings Understøttelsesfond et Legat paa ca. 160.000 Kr. til Fordel for værdige og trængende Sagførere, særlig i Frederiksborg Amt, eller Enker efter saadanne eller ældre ugifte Døtre af saadanne, og 1933 skænkede Landsretssagfører Rich. Knudsen i Anledning af 50-Aarsdagen for Grundlæggelsen af Nøkkentveds Sagførervirksomhed under Navnet "Overretssagfører af Frederikssund O. N. Nøkkentveds Mindelegat" Understøttelsesfonden en Kapital paa Kr. 1000.-—.

Kilde:
H. Hjorth-Nielsen: Danske Sagførere. 1869 - 1919.
Under loven af 26. maj 1868 (Beskikkelser udfærdigede i tiden 1. jan. 1869-30. sept. 1919)
Udgivet af Det Danske Sagførersamfund, J. Jørgensen & Co. København 1941.
Digitaliseret af LFL's Bladfond 2010, Lay-out og udvikling: Erik Rosekamp.

Se også billede af Oskar og hans to brødre.