Worsøe

Irene Larsen - slægtsforskning


MENU
Forside
Anetavle
Genet
Langgaard
Larsen
Nøkkentved
Seydewitz
Worsøe
Kilder & links
Kontakt

Worsøe-navnet stammer fra øen Vorsø i Horsens fjord

Søren Lauridsen køber ved en auktion den 27. juli 1722 for 2495 rdl. øen Vorsø i Horsens Fjord. Tiden her blev dog kun kort, idet han allerede døde året efter og blev begravet den 17. sept. 1723.

Enken Johanne Larsdatter Møller fik tilladelse til at sidde i uskiftet bo, men også hun bukkede snart under for sygdom og døde 5 måneder senere: den 5. februar 1724 om morgenen.

Tilbage stod 8 børn, hvoraf den ældste var 16 år, den yngste 2. Den 15-årige Marie Elisabeth måtte bestyre husholdningen og passe sine små søskende, indtil disse blev fordelt hos deres formyndere, og øen blev solgt.

Om disse børn haves nogen efterretning i et brev, skrevet af en datterdatter Bolette Engelbreth. De havde en svær tid. "Provsten fra Viborg kom til at vogte Svin for en Bonde paa Alrø ... Provsten fra Vejlby kom til at vogte Gæssene hos hans Formynder. Dette varede dog kun kort ... de kom i Horsens latinske Skole og forvandt deres Hyrdestav til brave Mænd og fik en bedre Hjord at sørge for ...".

De tog alle navnet Worsøe efter øen i Horsens fjord. Gården på Vorsø, som de stammer fra, er i dag forsvundet. Den lå på sydsiden (et sted i dag kaldt "tepotten").

Kilder

Brøndsted, Tom: Worsøe-slægten.

Worsøe, Hans H. og Aarup, Henning: Wilhelm Adolph Worsøes slægtsbog.
Aabenraa, Hejmdals Bogtrykkeri 1965. (Side 22-23.)

Se oversigt: Mine Worsøe-aner