Lilskærp

Irene Larsen - slægtsforskning


MENU
Forside
Anetavle
Genet
Langgaard
Larsen
Nøkkentved
Seydewitz
Worsøe
Kilder & links
Kontakt

Lilskærp, Hørby sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt

Stuehuset er bygget 1912-13. Aftægtsbolig i enden af udbygningerne (til højre)

Lars Christensen og Ellen Thomsdatter (Mines fars forældre) købte Lilleskærp i Hørby i 1835. Der var dengang som nu 70 tdr. land, men størstedelen bestod af mose og hede. Besætningen var bl.a. på 2 køer.
Lars Christensen døde 1879, og Ellen Thomsdatter i april 1998.
Kilde: Eline Vilhelmine Larsens erindringer om sin slægt optegnet 17. juli 1953 i hendes 72. år (født 17. april 1881). (Papir fundet blandt farbror Frederiks papirer.)

Sønnen, Christen Larsen, overtog gården i 1877.

Han solgte gården 29. august, 1889 pga. udvandring (i 1887 til Utah, USA).
Køber var Hans Jensen fra Kielstrup, der var gift med Christens søster, Birgitte Marie.
Hans og Birgitte tog Ellen Thomsdatter, med sig til Kilstrup.

Kilde: Papir om Kilstrup-slægten, fundet blandt farbror Frederiks papirer (pdf-fil)

Efter hjemkomsten fra USA lykkes det Alfred (Mines bror) at få Lildskærp tilbage ved først at være bestyrer på gården og siden at gifte sig med enken, der hed Anna. Deres børn, Aage og Ellen, forblev begge ugifte og drev gården videre i fællesskab.

Risgaardhuse.dk:
Anders Christian Olesen købte Lilskærp d. 27. juni 1895.
Anders Christian Olesen omkom ved en tragisk kørselsulykke i Syvsten den 9. marts 1899, kun 29 år gammel.
Ane Olesen, født Jensen, giftede sig den 2. september 1902 med sin bestyrer, Alfred Christian Larsen, der den 27. november s. å. fik vielsesattesten tinglyst som adkomst til gården, efter Ane og Alfred død arvede deres børn Ellen og Aage, som forblev ugifte og drev gården i fællesskab. Ellen solgte den 20. januar 1968 gården til Bjarne Nielsen. (Aage døde i 1967.)

Læs mere om Lilskærp på Risgaardhuse.dk.

Flemming (Alfreds barnebarn) fortæller: Da Aage døde - alt for ung af astma - viste det sig, at han havde testamenteret gården til min lillebror, Regnar, som desværre ikke ønskede at blive landmand og derfor solgte den videre.

Alfreds og Annas gravsten kaldes gården for "Lille Skærpinge".
På Ellens og Aages gravsten kaldes den for "Lilleskærping".

Stuehuset 1914-15

Knud (Alfreds barnebarn) fortæller:

Billedet af stuehuset må være taget i 1914-15. Haven er rimelig nyplantet, og huset er bygget i 1912-13. Jeg har kun set haven som tilgroet med store træer. Billedet er for uskarpt til, at jeg har kunnet skelne personerne, der står på trappen.

Luftfotoet er langt yngre. Det er med den nye lade. Den gamle lade, der var fra1898, nedbrændte ca.1960. Alfred lod den brænde og sendte brandvæsnet hjem, fordi han skulle have en ny lade alligevel, og det her var en hurtig og nem måde at få den gamle af vejen på. Han havde ingen lån i stedet og ingen brandforsikring.

Navnet Lilskærp er nok en lokal afsnupning af Lille Skærpinge. Der er også noget, der hedder Store Skærpinge på Hjørringkanten.