Mine Larsen

Irene Larsen - slægtsforskning


MENU
Forside
Anetavle
Genet
Langgaard
Larsen
Nøkkentved
Seydewitz
Worsøe
Kilder & links
Kontakt

Eline Wilhelmine Larsen                                                (Billeder nederst på siden)

Født 17. april 1881, Lilskærp, Hørby sogn
Døbt  
Død 6. juni 1960, Thorhøj
Begravet Torslev Kirkegård
 
Far Christen Larsen, 1835-1921
Mor Marie Hansdatter, 1843-1911
 
Stilling Gårdmandskone, først Mosen, siden Kæret
Ægtefælle Martin Larsen, 1885-1922
Vielse 1. april 1910 i Lilskærp - enke fra 1922
Børn Frederik Larsen, 1910-1999
Poul Aage Larsen, 1912-1990
William Ikjær-Larsen, 1915-1994
Boye (Herman Boye Alfred) Larsen, 1917-2003
Christian Richard Larsen, 1918-2006
Carl Larsen, 1921-2006

Mines historie - fortalt af min far, Carl Larsen

Mine og hele hendes familie udvandrede i 1887 til USA. Men hendes far, Christen, brød sig ikke om at være der og vendte året efter tilbage til Danmark med alle børnene. Moderen og den ældste datter, Nikoline, som Christen ikke var far til blev derovre. De var blevet mormoner.

Jeg har fundet hele familien i "Passenger and Immigrations lists Index 1500s-1900s" (Ancestry Com).
Se kilder.

Efter USA-turen boede (sammen med sin søster Line) hun i Kilstrup, Ørtoft, Volstrup sogn, hos sin faster, Birgitte Marie, og dennes datter, Line (Mathilde Elline, "Line Krættrup"), dvs. Mines kusine.
Ellen Thomsdatter (Birgitte Maries mor, Mines farmor), boede der også. Ellen blev blind på sine gamle dage, og blev passet af Mine. Ellen døde i april 1898. (Hendes mand, Lars Christensen,  var død allerede i 1879.)

Mine gik i skole i Ørtoft.

Mine tjente i Volstrup Præstegård i mange år, måske allerede fra sin konfirmation, som formodentlig har fundet sted i 1895.

Hun var også på højskole i Hørby sammen med sin søster, Louise.
Der er et billede fra højskolen, hvor de begge er på. Vi ved ikke, hvilket år.

Mine tjente i København det sidste år før sit bryllup.
Vist nok hos en fin familie i Hellerup. Måske var det der, hun fik planten Agapantus, som er en plante, min far altid har haft en eller flere af i vindueskarmene.

Mine blev gift med Martin Larsen 1. april, 1910 i Lildskærp.
Da de begge var medlemmer af Indre Mission, var dette sidste gang, de dansede.
Der er bevaret et brev fra Mine til Christine (Martins søster), som er skrevet kort før brylluppet.
Der er også bevaret et lille brev fra Martin til Mine, da hun er indlagt på hospital.

De boede i "Mosen", siden "Kæret".

Mine blev enke i 1922.
Martins ældre bror, ChristianTheasminde, blev værge for de seks drenge, se "Værgebeskikkelse" (pdf-fil).

I 192? havde man på gården (Kæret) en bestyrer ved navn Albert Simonsen (i øvrigt bror til Simon, der giftede sig med Christine og boede på St. Ødegård). Han var sød, men ikke dygtig til sit arbejde. Han var glad for Carl.
Poul var hjemme en overgang og skulle fungere som bestyrer, men det gik ikke godt.
Mine skyldte Alfred (broderen) penge, som hun havde lånt til at bygge lade for. Alfred bestemte, at hans søn, Harry, skulle være bestyrer på gården.
Omkring 1928 skulle Boye ud at tjene, men han var svagelig efter spansk syge og gav sig. Christian tilbød at tage den plads, som Boye faktisk havde fået.

I 1930 kom gården på tvangsauktion.
Hverken Alfred og Harry var helt fine i kanten. Alfred havde mange børn og brug for at få dem anbragt. Han brugte gælden som påskud til tvangsauktionen; det var ham, der begærede den.
Far fortæller, at heller ikke sagførerne ville have noget med ham at gøre.
I perioden før tvangsauktionen flyttede de i ly af mørket kreaturer til Lildskærp, således at gården ikke skulle være så meget værd.
Mine læste om tvangsauktionen i avisen dagen før. Hun gik ude i stalden og fodrede kreaturerne og græd. Bagefter gik hun til Østervrå og lejede et værelse med køkken.
Alfred havde nok regnet med, at Mine ville blive og være husbestyrerinde for Harry.
Hun fik onkel Christian fra Theasminde (Martins ældste bror) og andre venner til at komme med vogne, og de fik flyttet indboet. Mine, Boye og Carl boede der et par måneder. Derefter flyttede de ind i et hus i Thorshøj hos Martins mor, Marie, "bedstemor".  (Huset ligger i den vestlige udkant.)

Der var i mange år kold luft mellem Mine og Alfred. Når Alfred kom kørende forbi Mines hus i sin charabanc'en, slog han knald med pisken. Men i 1947, da Mines og Alfreds søster Louise døde i Randers, var Alfred med til begravelsen. Men Mine var ikke med.

Harry solgte senere "Kæret" videre og købte en anden gård. Måske giftede han sig og fik børn.

Mine og far boede så i bedstemors hus. Bedstemor var en lidt barsk kvinde, der ikke brød sig så meget om denne fattige del af slægten, men foretrak barnebarnet Jens (Simonsen) fra Ødegård. Hun var syg de sidste år af sit liv, og Mine passede hende. Bedstemor havde gigt og kunne ikke vende sig selv i sengen, så Mine måtte op flere gange hver nat og vende hende. Bedstemor døde i 1937.

Mine fik en hjerneblødning i 1938.
På det tidspunkt var min far (Carl) ude at tjene og skulle til at gå på seminariet.
Lise  (Mines søster) boede hos hende en tid, men det gik ikke.
Frederik kom hjem og boede hos hende i 1943. Frederik og Karen blev gift i 1945, og Karen flyttede også ind. (Deres sønner, Martin og Carsten, er født hhv. 1947 og 1948.)
I 1960 arvede Frederik onkel Peters hus (Peter er bror til Martin, Frederiks far). Frederik, Karen og Mine flyttede derhen i foråret 1960, men Mine døde 6. juni.


Ovenstående billede fik jeg fra min grandfætter Knud i 2015.Se flere billeder af Martin og Mine samt af de seks drenge.