Hans Joachim von Seydewitz

Irene Larsen - slægtsforskning


MENU
Forside
Anetavle
Genet
Langgaard
Larsen
Nøkkentved
Seydewitz
Worsøe
Kilder & links
Kontakt

Hans Joachim von Seydewitz

    Kilder
Født

1. januar 1697

 
Døbt    
Død 8. november 1782  
Begravet    
     
Far Hans Joachim von Seydewitz, f.o. 1655
Kaptajn i kursachsisk tjeneste. Medejer af borgen Ranis.
 
Mor Magdalena Eleonore von Metsch  
     
Stilling Militæret  
Ægtefælle Christina Hedwig von Peucher, 1706-1784  
Vielse 1740  
Børn Eleonora Christine Charlotte von Seydewitz, 1750-1817  
Johan Christoffer von Seydewitz, 1748-1824  

Kom fra Sachsen til Slesvig-Holsten og trådte i dansk militærtjeneste. 1731 fændrik i 1. danske infanteriregiment. Secondløjtnant 1733. Kaptajn ved drabantgarden 1736. Kompagnichef i Friedrichsort ved Kiel 1740. 1753 i Fredericia. 1755 Tersmajor. 1762 secondmajor, afsked 1763.

Købte adelsgodset Friedrichshof ved Eddelak i Holsten, hvor han døde.

Kilde: Lili Gades slægtsbog

Nygårds sedler
Forrige major ved det demitt. garnisonsregimente i Fredericia.
1767, 30/1 fik han og hustru Kristine Hedwig von Seydewitz kgl. bevilling på, at den længstlevende måtte sidde i uskiftet bo i enlig stand med deres fælles umyndige børn og omsider skifte med samfrænder.