Johan Christoffer von Seydewitz

Irene Larsen - slægtsforskning


MENU
Forside
Anetavle
Genet
Langgaard
Larsen
Nøkkentved
Seydewitz
Worsøe
Kilder & links
Kontakt

Johan Christoffer von Seydewitz

    Kilder
Født 26. oktober 1748  
Døbt    
Død  1. februar 1824  
Begravet    
 
Far Hans Joachim von Seydewitz, 1697-1782  
Mor Christina Hedwig von Peucher, 1706-1784  
 
Stilling Bygningskonduktør el. landbygmester i Meklenborg  
Ægtefælle Magdalene Anna Friedrike Ralfs, 1754-1815  
Vielse    
Børn Hans Joachim von Seydewitz.
Født 9/9 1774 i Rendsborg. Død 20/5 1842 i Slesvig by. Ugift.
I dansk militærtjeneste ligesom faderen og bedstefaderen. 1796 fændrik a la suite i det slesvigske ingeniør regiment. 1811 slotskaptajn, (hvor?). 1840 oberstløjtnant i infanteriet.
Ridder af Dannebrog.
Dilettantmaler, mest vandfarver.
 
Carl Christian von Seydewitz, 1777-1857. Stamfader til den danske linje. Nygårds sedler
Christina Georgina Charlotte von Seydewitz, 1779-1849. Ugift.  
Johanna Magdalene von Seydewitz , f. 1784, død en måned gammel.  
Dorothea Margrethe Christiane von Seydewitz, 1785-1835. Ugift.  
Friederike Charlotte Augusta von Seydewitz , 1788-1857. Ugift.  
Friedrich Carl Ludvig von Seydewitz , 1792-1834. Ugift.
I dansk militærtjeneste. 1807 fændrik, 1833 kompagnichef i fynsk ingeniør regiment. Døde i Fredericia. Malet af sin broder Carl Christian.
Nygårds sedler
Bernhardine Caroline von Seydewitz , 1794-1873. Ugift.  

Levnedsbeskrivelse

Var i dansk militærtjeneste ligesom faderen. Afsked 1776, hvorefter han forvaltede faderens gods, men solgte det efter faderens død. Levede i Itzehoe og fik fra storhertugen af Mecklenburg en årlig understøttelse på 100 daler.

Indtil 1787 var han bygningskonduktør i hoffets tjeneste i Schwerin. Fik kaptajns patent 1796. 1809 titel af bauhauptmann. Havde bl.a. ledelsen af den katolske kirke i Ludwigslust's bygning. Den blev bygget fra 1804-09 ved "Christoph Heinrich von Seydewitz og var kunsthistorisk meget egenartet." (Priess: Der Ziegelbau in Mecklenburg)

Lagde planen til en Elben-Østersøkanal gennem Sweriner-søen. Af storhertugen Friederich Frans I var han vellidt på grund af sin slagfærdighed og vid.

Gift 1. gang m. Magdalene Anna Friedrike Ralfs f. febr. 1754 død 16/11 1815.

Gift. 2. gang 1817 m. Charlotte Sophia Elisabeth Witt f. 10/6 1785 død 13/9 1867.
Med hende fik han yderligere 8 børn, der ikke er angivet her.

Kilde: Lili Gades slægtsbog

Johan Seydewitz og Magdalene Ralfs

Magdalene og Johan
Friedrich Seydewitz yyy Bernhardine Seydewitz
     
Friedrich Seydewitz, 1792-1834   Bernhardine Seydewitz, 1794-1873.

Links