Marie Harms

Irene Larsen - slægtsforskning


MENU
Forside
Anetavle
Genet
Langgaard
Larsen
Nøkkentved
Seydewitz
Worsøe
Kilder & links
Kontakt

Marie Christiane Harm(s)

    Kilder
Født 1785 DBL
Døbt 9. oktober 1785, Vor Frue kirke, København Kirkebog
Død 1822, Landsberg an der Warthe DBL
Begravet Landsberg an der Warthe  
 
Far Johannes Harm, f. o. 1754 (skrædder) FT-1787
Mor Birgitte Cathrine Hansen, f.o. 1748 FT-1787
 
Ægtefælle Jens Bertelsen Langgaard, 1782-1832 Kirkebog
Vielse 19. oktober 1810, Frederiks Tyske Kirke Kirkebog
Børn Johannes Peter Langgaard, 1811-1890 Kirkebog
Johan Henrik Theodor Langgaard, 1813-1883 Kirkebog
Otto Martin Emil Langgaard, 1815-1894 Kirkebog
Anna Kirstine Jensine Gebauer, f. Langgaard, 1818-1876  
Ferdinand Langgaard, død som barn  

Om mødet med hendes mand, Jens Bertelsen Langgaard

Derefter kom han til København: det var Aar 1806, Her traadte han forholdsvis hurtigt ind som Bestyrer af en større Uhr- og Instrumentmagerforretning; men samtidigt hermed blev han Livjæger, en Slags Værnepligt, som ikke mange unge Mennesker paa den Tid kunde unddrage sig. J. B. var dengang lidt over 20 Aar gl. Som Livjæger var han med i et af de raske Udfald fra Classens Have i August 1807 mod de engelske Belejringstropper, ved hvilken Lej lighed han var med til - sammen med gamle Boghandler Reitzels Fader - at bære den bekendte Componist og Sanglærer Dupuy saaret bort fra Valpladsen, Kort efter blev J, B, selv saaret og bragt ind hos en Enke efter Pastor Harms, der vistnok i sin Tid havde været Præst i Kallundborgegnen. Hos denne Dame fik han en udmærket Pleje, hvilken vel ikke alene skyldtes selve Enkefruen, men ogsaa hendes elskværdige unge Datter, en smuk Pige af en noget jødisk Type. Den lille nydelige Sygeplejerske fik i hvert fald en afgjort Betydning for den snart helbredede Livjæger og hans kommende Slægt, idet han forlovede sig og ikke saa længe efter giftede sig med hende.

Kilde: Chr. Langgaard: I. P. Langgaard, en biografi. 1811 - 12. maj - 1911. En hundredeaarsdag.
København, Jacob Erslevs Forlag 1911. s.8.

Note

Det med at hendes mor var enkepastorinde tror jeg må være en fejl. Jeg synes, det er sandsynligt, at det er de rigtige forældre, jeg har findet frem til; se ovenfor i skemaet.

Kilder

Dansk biografisk leksikon (DBL), 3. udg.

Lili Gades slægtsbog