Carl Seydewitz

Irene Larsen - slægtsforskning


MENU
Forside
Anetavle
Genet
Langgaard
Larsen
Nøkkentved
Seydewitz
Worsøe
Kilder & links
Kontakt

Carl Christian von Seydewitz

    Kilder
Født 3. november 1777, Nortorf, Rendsburg, Holsten Lili Gades slægtsbog
Døbt  
Død 10. oktober 1857,  København
Begravet 19. oktober 1857, Garnisons kirke, København
 
Far Johann Christoffer Heinrich von Seydewitz, 1748-1824  
Mor Magdalene Anna Friedrike Ralfs, 1754-1815  
 
Stilling

Dansk major i infanteriet. Maler.
1814: Ridder af Dannebrog.

 
Ægtefælle Sophie Amalie Müller, 1792-1863  
Vielse 15. november 1816  
Børn Carl Wilhelm Seydewitz, 1816-1874.
Cand.jur. kancellist i krigsministeriet. 1863 krigsassessor. Ugift.
 
Johan Christopher Henrik Seydewitz, 1822-1893  
Charlotte Sophie Magdalene Seydewitz, 1826-1891  

Carl Christian von Seydewitz

Levnedsbeskrivelse

Kun 14 år gammel trådte han i dansk krigstjeneste og i året 1796 blev han fændrik a la suite i det slesvigske ingeniørregiment. 1801 sekondløjtnant, 1804 premierløjtnant og 1810 kaptajn. Fik sin afsked januar 1816 på grund af armeens reduktion med majors rang. - 1814 ridder af Dannebrog.

Fra sin ungdom stod hans lyst til malerkunsten og ved kronprinsens (Frederik d. VI) velvilje fik han lov til i begyndelsen af århundredet at uddanne sig ved kunstakademiets skoler. Ved kgl. resolution af 9/12 1803 fik han først af fonden "Ad usus publius" 500 rdl. en gang for alle til en udenlandsrejse, men fik i marts 1804 tilladelse til at bruge pengene, medens han gik på akademiet. Efteråret samme år rejste han, efter af nævnte fond, at have fået 600 rdl. årligt i to år, hvilke i 1806 fornyedes for 2 år til. Han blev i Italien til krigen 1807 udbrød og under krigsårene synes hans tjenestepligter ganske at have optaget hans tid.

Først da han levede som afskediget major begyndte han igen at male. Hans lærreder var for det meste store. Han har malet en "Flora" og mange altertavler. Ligeledes har han malet "Judiths første møde med Holofernes", der bliver rost som et godt billede og "Kong Valdemar Sejr i Letland 1219, hvor dannebrogsordenen først stiftedes". Maleriets indhold er historisk usand og er malet i en broget maner med stærke afstikkende farver. - Flere billeder har hængt på Kronborg slot. Fr.d.VI. købte en del af malerierne til sine slotte. Han vilde gøre godt igen at Seydewitz var blevet så tidligt afskediget. 19 af hans malerier kom til den kgl. malerisamling.

Gift 1. gang 1814 mmed frøken Steenstrup, død 1815.

Gift 2. gang med Sophie Amalie Müller, 1792-1863.

Et af hans malerier er af hans egen familie: "Det seydewitzske familiebillede".

Et næsten legemsstort guldindrammet maleri af Seydewitz familie er malet af major Carl Christian von Seydewitz. - Det gik i arv til den yngste søn, Christian von Seydewitz af hvis datter Clara v. Seydewitz, min moder Anna Gade f. Langgård har købt det formodentlig i 1898. Efter min moders død 1906 arvede jeg maleriet, og det har således i mange år været i mit eje.

Charlotte Sophie Magdalene Seydewitz, 1826-1891, har fortalt om sin fader, at da han skulle dø sagde med tysk accent på dansk: "Nu går jeg til min planet". Den tro havde han, at han skulle videreføre en tilværelse oppe i stjernerne.

Kilde: Lili Gades slægtsbog

Tiden i Rom

Da Seydewitz rejste til Rom medbragte han et brev fra Nicolai Abildgaard, der anbefalede ham til Bertel Thorvaldsen. Brevet ses på hjemmesiden "Bertel Thorvaldsens brevarkiv".

Dødsannonce

At min inderlig elskede mand, mine 3 børns kærlige fader, pensioneret major af infanteriet Carl Christian von Seydewitz den 10. okt. ved en blid og rolig død er bortkaldt til et bedre liv i en alder af henved 80 år, bekendtgøres herved sørge1igst af hans dybt nedbøjede enke på egne og børns vegne.
Sophie Amalie Seydewitz f. Müller
Begravelsen finder sted fra Garnisons kirkegård mandag den 19/10 kl. 10.
(Bekendtgjort i Adresseavisen 1857).

Kilde: Lili Gades slægtsbog

Billeder

Links