Dannebrogordenen

Irene Larsen - slægtsforskning


MENU
Forside
Anetavle
Genet
Langgaard
Larsen
Nøkkentved
Seydewitz
Worsøe
Kilder & links
Kontakt

Liste over mine dekorerede forfædre

Carl Christian von Seydewitz (1777-1857)
Major i hæren
1814: Ridder af Dannebrog.

Niels Jensen Nøkkentved (1813-1893)
Vagtmester og økonomiskriver i hæren.
1864-1871: Forvalter for Bernstorff slot
1866: Kammerassessor
1. august 1857: Dannebrogsmand

Johannes Peter Langgaard (1811-90)
Mekaniker og industridrivende
1846: Den kongelige Fortjenstmedalje i guld 1846 (Fm.I.)
1881: Ridder af Dannebrogordenen 1881. (R.)

Christian Ditlev Nielsen Nøkkentved (1842-1922)
Oberst i ingeniørkorpset.
Kommandør af 1.grad af Dannebrogordenen (K.I.af D.)

Christian Ditlev Nielsen Nøkkentved (1892-1945)
Professor i bygningsstatik og jernkonstruktioner på Den Polytekniske Læreanstalt
1941: Ridder af Dannebrog (R.). Begrundelse: Fortjenstfuld embedsvirksomhed.

Jens Larsen (1889-1968)
Postbud
Ridder af Dannebrog (R.)

Kilder

Danske Dekorationer (Website for De Blå Baretter,Næstved & Omegn)
Her er også en liste over forkortelser.

De kongelige ridderordenener (Kongehuset)